Sopra Steria - advicia

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria

For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål til undersøkelsen og til å gjennomføre selve analysen. Å jobbe med et så innovativt og engasjerende selskap er utrolig givende da vi i Advicia får være med å bistå med verdifull innsikt.

 

For å få tilfredse medarbeidere er det viktig at de blir sett og hørt, og at virksomheten får oversikt over hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Dette gir innsikt til hvilke tiltak som burde iverksettes eller hvilke områder som trengs og forbedres. Medarbeiderne er virksomheters viktigste ressurs. Derfor er det så viktig at virksomheter setter av midler for å gjennomføre denne typen undersøkelser, slik at medarbeidernes meninger blir fanget opp.

 

En internkommunikasjonsundersøkelse er helt anonym, noe som gir medarbeiderne trygghet til å svare ærlig. Det at undersøkelsen gjennomføres av en tredjepart er også med på å skape denne tryggheten. Om medarbeiderne er redde for at svarene deres kan spores tilbake til dem vil ikke undersøkelsen gi valide svar som kan brukes som et fundament for videreutvikling av den interne strategien. Derfor lønner det seg alltid å bruke et eksternt selskap til denne typen undersøkelser.

 

Interessert i å lære mer om hvordan Sopra Steria arbeider?

Trykk deg videre på les mer!

meld deg på vårt nyhetsbrev

AKTUELT

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Endelig er dagen her, årets handledag, Black Friday. Mange forbrukere velger denne dagen å holde seg unna kaotiske butikker med kunder som hamstrer inn

LES MER »
Markedsføringsteam

Driverundersøkelse

Hvorfor skal man gjennomføre en driverundersøkelse? Er det lenge siden dere sjekket hva som er viktig for kundene deres? Kanskje dere skal lansere et nytt

LES MER »
Kolleger jobber sammen

Jobbengasjement

Hva påvirker jobbengasjement? Gjør du alt du kan for å sørge for at dine ansatte er engasjerte og får utnyttet sitt potensiale fult ut? Engasjerte

LES MER »