Sopra Steria - advicia

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria

For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål til undersøkelsen og til å gjennomføre selve analysen. Å jobbe med et så innovativt og engasjerende selskap er utrolig givende da vi i Advicia får være med å bistå med verdifull innsikt.

 

For å få tilfredse medarbeidere er det viktig at de blir sett og hørt, og at virksomheten får oversikt over hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Dette gir innsikt til hvilke tiltak som burde iverksettes eller hvilke områder som trengs og forbedres. Medarbeiderne er virksomheters viktigste ressurs. Derfor er det så viktig at virksomheter setter av midler for å gjennomføre denne typen undersøkelser, slik at medarbeidernes meninger blir fanget opp.

 

En internkommunikasjonsundersøkelse er helt anonym, noe som gir medarbeiderne trygghet til å svare ærlig. Det at undersøkelsen gjennomføres av en tredjepart er også med på å skape denne tryggheten. Om medarbeiderne er redde for at svarene deres kan spores tilbake til dem vil ikke undersøkelsen gi valide svar som kan brukes som et fundament for videreutvikling av den interne strategien. Derfor lønner det seg alltid å bruke et eksternt selskap til denne typen undersøkelser.

 

Interessert i å lære mer om hvordan Sopra Steria arbeider?

Trykk deg videre på les mer!

Mer fra Advicia

Vår prosjektleder – Julie

Bli bedre kjent med vår prosjektleder Julie er vår prosjektleder og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NMBU og mastergrad i International Business

LES MER »

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål

LES MER »

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju

LES MER »

Kundeklubb

Fordeler med kundeklubb Å ha en solid kundeklubb gir mange fordeler. De mest åpenbare er at det gir bedrifter mulighet til å kunne styre kampanjer

LES MER »

Abonner på vårt nyhetsbrev