La dine data og tall bli innsikt som teller

Advicia AS er et analysebyrå som består av erfarne rådgivere med lang erfaring fra markedanalyse og kommunikasjonsfagene. Vi jobber sammen mot et felles mål: Å gjøre dine data og tall om kunder og markedet til innsikt og beslutningsgrunnlag som virkelig teller.

Innsikt som teller.

I en verden som endrer seg raskere enn noen gang ser vi at mange bedrifter har behov for å innhente kunnskap om sitt marked og foreta justeringer av sine strategier oftere enn før. Samtidig mener vi at folks behov ikke nødvendigvis endrer seg så raskt som mange liker å fremstille det. Det handler ofte bare om justeringer og nyansering av folks behov. Vi brenner for å finne den riktige informasjonen din bedrift trenger for å gjøre de endringene som gjør at nettopp din bedrift, ditt produkt eller tjeneste fortsetter å tilfredsstille de behovene som dine kunder eller samarbeidspartnere har.

Vi sier derfor at vi skal være selskapet å gå til når du ønsker å finne ut hva dine kunders, ansatte eller samarbeidspartneres behov og forventninger virkelig er. Vi skal sørge for at du får innsikt som teller.

Oversikt over tjenester

Advicia leverer et bredt spekter av tjenester innenfor kvalitative og kvantitative analyser. Vi har både metodikken, verktøyene og tilgangen til alle typer paneler og målgrupper for å kunne gjennomføre undersøkelser og analyser med høy kvalitet. Både i forbruker- og bedriftsmarkedet (B2C og B2B) og internt i din bedrift. Her er en oversikt over de viktigste tjenestene vi leverer til daglig.

Interne analyser:

Basert på anerkjent metodikk i samarbeid med akademia leverer vi både styre- og lederevaluering for en rekke ulike bedrifter. Denne type evaluering krever høy grad av kunnskap om tematikken for å kunne innhente valide og representative svar.

Les mer her

Alle som har erfaring med denne typen undersøkelser vet hvor vanskelig det er å finne en god metodikk og gode spørsmål som står seg over tid. Det er mange hensyn å ta og det blir fort mange spørsmål og et litt uklart målbilde. Hva er det egentlig vi undersøker? Advicia har mange års erfaring og et stort antall gjennomførte medarbeiderundersøkelser.

Les mer her

Det moderne arbeidslivet er sammensatt og vanskelig å orientere seg i. Hvilken kompetanse har vi og hva er det vi mangler? Utnytter vi de ansattes kompetanse på en best mulig måte? Slik vi kjenner arbeidslivet er det mange som ønsker et tydeligere bilde av hva ansatte besitter av kompetanse og hva som mangler. Vi kan hjelpe deg med undersøkelser som kartlegger akkurat dette.

Les mer her

Viktige interne funksjoner som IT-avdeling, support eller økonomi er ofte populært å klage på i forhold til responstid eller at man ikke fikk svar på akkurat det som var problemet. Men hvor bra eller dårlig står det egentlig til? Advicia gjør en rekke tilfredshetsmålinger årlig og kjenner godt til hvordan denne typen undersøkelser bør legges opp.

Les mer

Alle har vel hørt om strategien som havnet i en skuff eller som ingen husker. Vi tenker det er noe av det viktigste man kan gjøre når en ny strategi er lagt og har fått virke en periode, å ta en evaluering av den. Hva fungerer og hva kan bli bedre? Moderne strategiarbeid handler om å justere og tilpasse strategien jevnlig. Men hva er det viktigste å justere på?

Les mer

Eksterne analyser – B2C og B2B:

Vi opplever stadig at våre kunder er usikre på sin posisjon i markedet og hva som egentlig er de viktigste behovene som driver deres kunder og gjør et produkt eller tjeneste mer interessant enn andre. Vi jobber med denne type problemstillinger kontinuerlig og benytter anerkjent metodikk for hvordan man kan få gode svar på disse spørsmålene.

Vi mener generelt det gjennomføres for mange merkevaretrackere som genererer for mye informasjon som de fleste ikke klarer å forholde seg til. Målingene gjennomføres gjerne for ofte (flere ganger i året) og med for mange spørsmål. Vi tenker at vi heller bør sørge for at det vi undersøker gir oss færre og bedre svar. Vi kjenner markedet og tilbyderne av ulike paneler, Omnibuser osv. meget godt, og anbefaler å benytte noen av disse for å få en høy kvalitet på respondentene og resultatene. Vi har vært med på å utvikle et stort omfang trackere og spørreskjemaer som gjør at vi kan tilføre en forenkling. Vi benytter anerkjent metodikk og gjør det mer effektivt enn mange av de større byråene.

Les mer

Å ha et godt omdømme er viktig for alle bedrifter og organisasjoner. For noen selskaper er dette helt nødvendig å få målt for å kunne svare opp målsetninger opp mot børsnoteringer, revideringer eller verdifastsettelse av goodwill. For andre handler det om å vise at organisasjonen gjør den jobben den er satt til å gjøre og at brukerne eller kundene verdsetter den jobben. Vi kjenner godt metodikken og hva som skal til for å gjennomføre en god omdømmemåling. 

Les mer

Nullpunktmålinger er vanlig å bruke ved for eksempel introduksjon eller relansering av produkter og tjenester, eller at det rett og slett mangler målinger av hvordan markedet oppfatter produktet. Advicia har lang erfaring med nullpunktmålinger og kan hjelpe din bedrift med å finne effektive måter å løse målingene på. Kanskje du kan slå sammen flere av målingene til en større?

Les mer

Dette er et begrep og et fagområde som har kommet sterkt de siste årene og ikke uten grunn. Det moderne arbeidslivet gjør at den ansatte med riktig kompetanse er langt vanskeligere å få tak i dag enn for bare ti år siden. Advicia har jobbet tett med det anerkjente byrået Hyperredink for å finne målinger som vi mener det er riktig å gjennomføre for å utvikle en god strategi for din Employer Branding satsing

Les mer

Noen ganger er det vanskelig å vite hva forbrukeren eller fagspesialisten tenker og spesielt for lansering av nye produkter er dette ekstra vanskelig. Advicia har lang erfaring med gjennomføring av dybdeintervjuer. Det er overraskende hvor mye noen godt gjennomføre dybdeintervjuer kan gi av ny og viktig informasjon.

Les mer

Hemmelige tjenester:

Vi leverer analyser av kundedatabaser og kundetransaksjoner for å avdekke mønstre og gi viktig input til videre utvikling av CRM strategien.

Les mer

Vi leverer modeller og analyser av business caset for en kundeklubb gjennom «Big data» analyser av kundetransaksjoner for å avdekke potensiale og muligheter.

Les mer her

Vi leverer rådgivning og påkobling av tredjepartsdata på kundedatabaser for modellering av segmenter, målgrupper og atferd for å avdekke potensialet i dagens målgrupper kontra nye. 

Les mer her

Våre rådgivere har lang erfaring og mye kompetanse fra å jobbe med utvikling av merkevarer og reklamekampanjer. Vi har mye kunnskap om hvordan du kan treffe best mulig med markedsføring mot ulike målgrupper, utarbeide kreative briefer og ikke minst finne nøkkelinnsikt om hvordan målgruppen tenker om din problemstilling og hva som er viktige drivere for å utarbeide budskap som treffer.

Les mer

Alle har vel hørt om strategien som havnet i en skuff eller som ingen husker. Vi tenker det er noe av det viktigste man kan gjøre når en ny strategi er lagt og har fått virke en periode, å ta en evaluering av den. Hva fungerer og hva kan bli bedre? Moderne strategiarbeid handler om å justere og tilpasse strategien jevnlig. Men hva er det viktigste å justere på?

Les mer

Vi vil tilrettelegge prosjekter etter deres behov og kriterier. Vi benytter oss av både kvalitativ og kvantitativ data for å få mest mulig relevant informasjon om kundene.

1.Definere

2.Planlegge

3.Designe

4.Samle data

5.Analysere

6.Følge opp

Selskaper vi har jobbet for

Abonner på vårt nyhetsbrev

Mer fra Advicia

Andrea

Intervju med Andrea

Hils på Andrea – vår markedsanalytiker Andrea har utdanning innenfor markedsføring og merkevareledelse med fordypning i digital markedsføring. Hos oss jobber Andrea som markedsanalytiker og sørger

LES MER »

Employer branding

Hvorfor er employer branding så viktig? Rekruttering av nye ansatte er en kostbar prosess, det samme er det å miste ansatte. Hva kan arbeidsgiver gjøre

LES MER »
Prosjektleder Julie

Vår prosjektleder – Julie

Bli bedre kjent med vår prosjektleder Julie er vår prosjektleder og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NMBU og mastergrad i International Business

LES MER »

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål

LES MER »

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju

LES MER »