Lederevaluering - advicia

Lederevaluering


Hva er en lederevaluering?

Som navnet tilsier, er lederevaluering en evaluering av ledere i bedriften. Denne type evaluering går ut på at medarbeiderne i virksomheten evaluerer sin nærmeste leder og hvordan de oppfatter vedkommende. En lederevaluering er ferskvare, derfor anbefaler Advicia at man jevnlig gjennomfører denne typen evalueringer for å raskt fange opp forhold som kan føre til et mer effektivt lederskap. Er jeg en motiverende leder? Bistår jeg mine medarbeidere på de områdene de trenger? Oppfatter mine ansatte at jeg har en høy gjennomføringsevne? Er svarene på disse spørsmålene nei, vet ikke eller kanskje, ja da kan det være lurt å vurdere å gjennomføre en lederevaluering. 

Hvorfor lederevaluering?

For at ledere skal utvikle sitt lederskap til å bli mer effektfullt må de ha tilbakemeldinger fra de som faktisk opplever dem som leder. En lederevaluering gjør nettopp dette. Det gir ledere et stødig og godt fundament for hvordan virksomheten fungerer, hvordan kulturen forvaltes og hvor godt virksomhetens mål er oppfattet helt ut til den enkelte ansatte.

Koronasituasjonen snudde arbeidshverdagen til de fleste på hodet og vi har måttet tilpasse oss nye digitale løsninger for å få flyt i hverdagen. Dette har også ført til et skifte i hva medarbeiderne krever av sin nærmeste leder. En lederevaluering fanger opp disse kravene og endringene, slik at ledere kan bistå sine medarbeidere på en effektiv måte i den nye hverdagen.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Mer fra Advicia

Webinar om lederevaluering

Advicia holdt webinar om lederevaluering med Øyvind L. Marthinsen, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og Allan Andreassen, byråleder i Advicia. Webinaret vil introdusere deg

LES MER »

BDO velger Advicia

Våren 2021 gjennomførte Advicia lederevaluering for BDO for å kartlegge hvordan medarbeiderne oppfattet lederskapet til sin nærmeste leder. Dette for å videre kunne identifisere konkrete

LES MER »

Lederevaluering

Hva er en lederevaluering? Som navnet tilsier, er lederevaluering en evaluering av ledere i bedriften. Denne type evaluering går ut på at medarbeiderne i virksomheten

LES MER »

Advicia har fått nye ansatte

Vi har gleden av å ønske Andrea Borgen, Julie Gjestvang og Frida Casén velkommen til teamet vårt. Andrea er vår nye prosjektmedarbeider, Julie inntar rollen

LES MER »