Lederevaluering - advicia

Lederevaluering


Hva er en lederevaluering?

Som navnet tilsier, er lederevaluering en evaluering av ledere i bedriften. Denne type evaluering går ut på at medarbeiderne i virksomheten evaluerer sin nærmeste leder og hvordan de oppfatter vedkommende. En lederevaluering er ferskvare, derfor anbefaler Advicia at man jevnlig gjennomfører denne typen evalueringer for å raskt fange opp forhold som kan føre til et mer effektivt lederskap. Er jeg en motiverende leder? Bistår jeg mine medarbeidere på de områdene de trenger? Oppfatter mine ansatte at jeg har en høy gjennomføringsevne? Er svarene på disse spørsmålene nei, vet ikke eller kanskje, ja da kan det være lurt å vurdere å gjennomføre en lederevaluering. 

Hvorfor lederevaluering?

For at ledere skal utvikle sitt lederskap til å bli mer effektfullt må de ha tilbakemeldinger fra de som faktisk opplever dem som leder. En lederevaluering gjør nettopp dette. Det gir ledere et stødig og godt fundament for hvordan virksomheten fungerer, hvordan kulturen forvaltes og hvor godt virksomhetens mål er oppfattet helt ut til den enkelte ansatte.

Koronasituasjonen snudde arbeidshverdagen til de fleste på hodet og vi har måttet tilpasse oss nye digitale løsninger for å få flyt i hverdagen. Dette har også ført til et skifte i hva medarbeiderne krever av sin nærmeste leder. En lederevaluering fanger opp disse kravene og endringene, slik at ledere kan bistå sine medarbeidere på en effektiv måte i den nye hverdagen.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Mer fra Advicia

Andrea

Intervju med Andrea

Hils på Andrea – vår markedsanalytiker Andrea har utdanning innenfor markedsføring og merkevareledelse med fordypning i digital markedsføring. Hos oss jobber Andrea som markedsanalytiker og sørger

LES MER »

Employer branding

Hvorfor er employer branding så viktig? Rekruttering av nye ansatte er en kostbar prosess, det samme er det å miste ansatte. Hva kan arbeidsgiver gjøre

LES MER »
Prosjektleder Julie

Vår prosjektleder – Julie

Bli bedre kjent med vår prosjektleder Julie er vår prosjektleder og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NMBU og mastergrad i International Business

LES MER »

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål

LES MER »

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju

LES MER »