Strategievaluering - advicia

Strategievaluering

Å utvikle en ny strategi for bedriften eller et satsingsområde er en ressurskrevende prosess og viktig for den videre utviklingen av bedriften

Strategievaluering – hvordan fungerer dagens strategi?

Å utvikle en ny strategi for bedriften eller et satsingsområde er en ressurskrevende prosess og viktig for den videre utviklingen av bedriften. At strategien fungerer kan være forskjellen på suksess eller negative utfordringer for bedriftens posisjon og attraktivitet.

Vi har lang erfaring med strategievalueringer

Vi har gjort en rekke strategievalueringer for ulike typer bedrifter som har gitt viktig input til å kunne foreta justeringer og tilpasninger. Det er alltid noe som kan bli bedre men hva er det viktigste å foreta endringer på? En slik strategievaluering undersøker normalt sett både hvordan strategien fungerer eksternt mot utvalgte kunder, brukere eller samarbeidspartnere og internt blant involverte ansatte inkludert ledere.

Vi diskuterer gjerne hvordan en slik strategievaluering kan gjennomføres i din bedrift. Den kan for eksempel gjennomføres i en kombinasjon av dybdeintervjuer og en kvantitativ undersøkelse med spørreskjema til relevante målgrupper.

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh