Posisjons- og driverundersøkelser - advicia

Posisjons- og driverundersøkelser

Å få tydelig input på hvordan din bedrift oppfattes av markedet og hvordan dere fremstår i forhold til konkurrenter, opplever vi ofte er en overraskelse for våre oppdragsgivere.

Hvordan oppfattes din bedrift av markedet?

Å få tydelig input på hvordan din bedrift oppfattes av markedet og hvordan dere fremstår i forhold til konkurrenter, opplever vi ofte er en overraskelse for våre oppdragsgivere. Ikke nødvendigvis i negativ forstand men at man for eksempel assosieres med andre ting enn det man tror selv. Assosiasjoner og valgkriterier som dere ikke har vurdert som essensielle kan være svært viktig for kundene.

En annen ting vi stadig erfarer er at bedrifter styrer etter definerte drivere for sine produkter eller tjenester, som ikke er godt nok forankret i kundenes behov. Vi har sett spesielt i forhold til nye teknologiprodukter at de tekniske fortrinnene fremheves i markedsføringen uten å ha avsjekket om det virkelig dekker et behov folk har.

Vår erfaring er at man treffer vesentlig bedre med markedsføringen og produktet, dersom man også klarer å treffe riktig behov. Da har man også en sterk driver og ikke bare en produktegenskap. Dette kan en driverundersøkelse gi svarene på og kan gjennomføres raskt og effektivt til de fleste målgrupper.

Lang erfaring med posisjons- og driverundersøkelser

Vi gjennomfører en rekke posisjons- og driverundersøkelser årlig. Både i B2C og i B2B markedene og har mulighet til å definere og finne respondenter på det aller meste av konsumenter og type ansatte i bedrifter. Vi samarbeider med flere store og anerkjente data-innsamlere som sitter på paneler til aktuelle målgrupper.

Vi diskuterer gjerne hva som er deres behov og vi kan raskt sette opp et tilbud til meget konkurransedyktige priser.

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh