Omdømmemålinger - advicia

Omdømmemålinger

Å ha et godt omdømme er viktig og kan bidra til at produktene dine er mer ettertraktet, at dine kunder eller brukere vil anbefale deg til andre og at du lettere tiltrekker deg de dyktigste menneskene.

Hvordan er omdømmet til din bedrift?

Å ha et godt omdømme er viktig og kan bidra til at produktene dine er mer ettertraktet, at dine kunder eller brukere vil anbefale deg til andre og at du lettere tiltrekker deg de dyktigste menneskene. I tillegg vil bedriften også være bedre rustet dersom det skulle oppstå en krise.

Å finne frem til en effektiv og dekkende gjennomføring mener vi er kanskje det aller viktigste og ikke gjøre disse målingene for omfattende. Jobb mer med hva som er de aller viktigste faktorene som skal svares opp enn å stille flest mulig spørsmål for å sikre at alt blir målt. Vi bistår gjerne med å vurdere hva som er de viktigste faktorene dere bør måle og begrunne hvorfor dere ikke skal ha med alle spørsmålene.

Vi gjennomfører en rekke omdømmemålinger og gjør det i både B2C og i B2B markedene. Vi diskuterer gjerne hva som er deres behov og vi kan raskt sette opp et tilbud til konkurransedyktige priser.

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh