Nullpunktmålinger - advicia

Nullpunktmålinger

Vi mener en av de viktigste forutsetningene for å jobbe målstyrt og fokusert med sine markedsaktiviteter, handler om å ha et nullpunkt for det produktet eller tjenesten man skal markedsføre.

Vi hjelper deg med å finne nullpunktet

Vi mener en av de viktigste forutsetningene for å jobbe målstyrt og fokusert med sine markedsaktiviteter, handler om å ha et nullpunkt for det produktet eller tjenesten man skal markedsføre. Både for å finne de viktigste behovene som dekkes av produktet og hvilke drivere som kan kommuniseres. Men også modenhet i markedet, preferanse og posisjon i forhold til konkurrenter og hvordan det tenkte budskapet fungerer. Å få opp nullpunktmålinger gir et oversiktsbilde og viktig informasjon for å kunne ta bedre valg i markedsføringen av produktet eller tjenesten.

Vi gjennomfører en rekke nullpunktmålinger i både B2C og B2B markedene. Vi diskuterer gjerne hva som er deres behov og vi kan raskt sette opp et tilbud til meget konkurransedyktige priser.

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh