Medarbeider-undersøkelser - advicia

Medarbeider-undersøkelser

Å undersøke hvordan de ansatte trives, hvordan det står til med kulturbygging, hvor godt internkommunikasjonen fungerer er en viktig del av en bedrifts virke og må gjøres på en seriøs og tillitsvekkende måte.

Finn ut hvordan dine ansatte trives med merkevarebygging

Å undersøke hvordan de ansatte trives, hvordan det står til med kulturbygging, hvor godt internkommunikasjonen fungerer, om de ansatte har et tydelig målbilde for arbeidet, hvordan forståelsen er av bedriftens strategi, om det foregår trakassering osv., er en viktig del av en bedrifts virke og må gjøres på en seriøs og tillitsvekkende måte. Vi gjennomfører en rekke slike oppdrag hvert år og har gjort oss mange viktige erfaringer.

Vi har sett at mange ønsker bistand på dette for å sikre en problemfri og sikker gjennomføring men også for å få bistand på å utvikle spørsmål og målsetninger som sikrer en mer konsekvent måling over tid.

Undersøkelser med sikker behandling av data og høy kvalitet

Vi har verktøyene og metodikken som kan hjelpe din bedrift med å gjennomføre medarbeiderundersøkelser med høy kvalitet og sikker behandling av data. Vi bidrar på alt fra utforming av spørreskjema til gjennomføring av datainnsamlingen og pedagogisk rapportering i ønsket format. Vi går gjerne igjennom vår metodikk og case fra tidligere oppdrag i et møte.

 

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh.