Lederevaluering - advicia

Lederevaluering

Advicia samarbeider med BI og professor Øyvind Martinsen om metodikken for lederevaluering og har gjennom en rekke gjennomførte oppdrag erfart hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre bra.

Målbildet for leverevaluering

Når man skal gjennomføre en lederevaluering er det viktig å ha tenkt igjennom hva som er målbildet og hvorfor man gjør dette. Det er lett å stille spørsmålstegn ved hvorfor man skal bruke så mye tid på en systematisk evaluering av ledere. Er ikke dette noe som kan avklares i 1:1 samtaler mellom leder og ansatte?

Ekstern part med mye kompetanse

Vår erfaring er at selskaper som bestemmer seg for å gjennomføre systematiske lederevalueringer får et stødig og godt fundament for hvordan bedriften fungerer, hvordan kulturen forvaltes og hvor godt strategiarbeidet er implementert helt ut til den enkelte ansatte. Vi opplever også at våre oppdragsgivere får ros fra både ledere og ansatte for at man gjennomfører disse lederevalueringene. Det handler om kulturbygging, åpenhet og å være tillitsvekkende. Andre tilbakemeldinger vi får er at det var riktig å benytte en ekstern part med kompetanse på gjennomføringen. Både for å sikre kvaliteten på spørreskjemaer men også sikre en ryddig gjennomføring med kontroll på alle data.

Vi kan ikke vise konkrete eksempler fra våre oppdragsgivere pga konfidensialitet men vi kan vise til en rekke oppdrag innenfor lederevaluering som vi kan beskrive nærmere i et møte dersom det er interessant.

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med byråleder Allan Andreassen