Kompetanse-kartlegging - advicia

Kompetanse-kartlegging

For mange bedrifter i dag er de ansatte den viktigste kapitalen men også den vanskeligste å ha full oversikt over. Advicia kan hjelpe dere med å finne riktig kompetanse til deres bedrift.

Vi hjelper deg med å finne riktig kompetanse til din bedrift

For mange bedrifter i dag er de ansatte den viktigste kapitalen men også den vanskeligste å ha full oversikt over. Vi vet at det jobbes profesjonelt og systematisk i mange bedrifter for å ha et så godt bilde av dette som mulig. Allikevel vil det alltid være vanskelig å vite hvordan de ansatte vurderer kollegaers kompetanse i det daglige virket.

Hva slags type kultur bedriften har, hva slags lederskap og grad av åpenhet det er i bedriften, kan også innvirke på om en ansatt får vist frem hva vedkommende kan. Samtidig vet vi at noe av det første ansatte ønsker seg ved for eksempel endringer i bedriften, introduksjon av nye produkter eller økt etterspørsel etter en tjeneste, er flere ressurser med kompetanse som kan løse utfordringen.

Hva vi kan bistå med

Advicia kan bistå med å gjennomføre undersøkelser som både kartlegger hvor det er hull i ønsket kompetanse men også om det er uforløst potensiale i den kompetansen som de ansatte besitter (noe det ofte er).

Vi diskuterer gjerne hvordan en slik kompetansekartlegging kan gjennomføres i din bedrift. Den kan for eksempel gjennomføres i en kombinasjon av dybdeintervjuer og en kvantitativ undersøkelse med spørreskjema til de ansatte.

 

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh