Tips og triks for å lykkes med undersøkelser - advicia

Tips og triks for å lykkes med undersøkelser

Tips og triks for å lykkes med undersøkelser

Det er ikke like enkelt å vite hvordan man kan lykkes med dine undersøkelser. Men, med mange års erfaring har vi kommet frem til det vi mener er det som skal til for å lykkes.

Ved å gjennomføre en god undersøkelse går du fra antakelser til faktisk kunnskap. Det hjelper og deg som bedrift å vite hvilke områder som bør evalueres og utvikles. Negative tilbakemeldinger på spørsmål trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Dette gir bedriften en pekepinn på hva kunden eller medarbeiderne er mindre fornøyd med. Dette gir virksomheten grunnlag for forbedring.

Vi anbefaler deg som virksomhet å lytte til tilbakemeldingene du får fra din undersøkelse og konverter innsikten om til konkrete utviklingstiltak.

Vi har samlet noen punkter for hva vi mener er viktig for å lykkes med en undersøkelse

 

Formål

Det vi anser som det viktigste er at du på forhånd har klare og tydelig formål for undersøkelsen. Hva er det du er ute etter å få svar på? Spørsmål om dette vil gi et tydelig utgangspunkt og bidrar til enklere beslutninger fra start til slutt.

Har du ikke på forhånd avklart klare og tydelige formål, så er det ikke noe poeng med en undersøkelse. I tillegg må virksomheten vite hva de skal bruke resultatene og innsikten fra undersøkelsen til og hva skal den brukes til?

Det kan og være greit for virksomheten å forsøke å formulere spørsmålene selv, vi mener dette er en god øvelse. Vi mener og at det er lurt at virksomheten setter seg ned og er tydelige på hvilke spørsmål de ønsker svar på.

 

Målgruppe og undersøkelsesdesign

Det neste steget handler om å bestemme hvordan type undersøkelse som skal gjennomføres. Hvordan type undersøkelse avhenger av hva du ønsker å finne ut av gjennom undersøkelsen. Det er naturlig å starte med en undersøkelse som skal kartlegge hvordan kundene opplever din virksomhet.

Eller, om virksomheten trenger flere innspill for å optimalisere ulike interaksjoner og berøringspunkter på tvers av kundens livssyklus. I en slik type undersøkelse, graver man dypere i kundetilfredsheten og deres opplevelse. Dette vil bidra til at virksomheten får en bedre forståelse rundt kundetilfredsheten på alle områder og nivåer.

 

Datainnsamling

Sett om en tydelig plan for utsendelse, datainnsamling og analyse av dataen. Vi anbefaler å snakke med seriøse aktører som har kompetanse på alle ledd av målingen slik at du får god kvalitet på dataen. Ved å bruke en ekstern part sikrer du at de riktige spørsmålene blir stilt og får en ryddig gjennomføring

 

Ingen resultater er dårlige resultater

Dersom målgruppen din har gitt uttrykk for at de er misfornøyde, så er det viktig at du undersøker årsaken til at de er misfornøyde. Det er viktig å tenke at negative tilbakemeldinger ikke nødvendigvis er negativt, men at det gir deg som virksomhet hva som kan forbedres. Samtidig er det viktig å ta de negative tilbakemeldingene seriøst og jobbe med dette aktivt for å løse problemer slik at de ikke fortsetter å være misfornøyde i fremtiden.

Det er viktig å ha i bakhodet at resultatene fra undersøkelsen viser hvordan det har vært og ikke hvordan det er akkurat nå og uavhengig av resultatene så er det noe du kan gjøre noe med.