Skanska: Nullpunkt-undersøkelse om fremtidens kontorlokaler - advicia

Skanska: Nullpunkt-undersøkelse om fremtidens kontorlokaler

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av boliger og næringsbygg i offentlig og privat sektor. For å teste markedets kjennskap til Skanska og hva norsk arbeidsliv ønsker seg innen fremtidens kontorlokaler, gjennomførte de en nullpunktmåling i samarbeid med Advicia.

Advicia kartla de viktigste behovene til kundene og hvilke drivere som er viktig å ta hensyn til i utvikling av fremtidens kontorlokaler. Vi indentifiserte også valgkriterier og barrierer som er kritiske å ha kunnskap om, når nye kontorer skal velges av en bedrift.

Fordelen med å gjennomføre nullpunktsmålinger er at det gir bedriften et klart bilde av posisjonen de har i markedet blant kundene og konkurrentene. Videre får bedriften kartlagt hvordan produktene og tjenestene til bedriften fungerer mot målgruppene og gjør det enklere å beslutte nødvendige endringer og skape mer effektive markedsføringstiltak.

Det kan være utfordrende å skape markedsføringsaktiviteter som treffer, men ved å kartlegge de overnevnte faktorene får bedriften et stødig og godt fundament på hvordan man kan jobbe målrettet med produktutviklingen og markedsføringen fremover, og sikre seg at investeringene tilknyttet dette skaper verdi på kort og lang sikt.

Interessert i å lære mer om Skanska?

Trykk deg videre, å få et innblikk i hvordan Skanska arbeider og deres tjenester.

Mer fra Advicia

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål

LES MER »

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju

LES MER »

Kundeklubb

Fordeler med kundeklubb Å ha en solid kundeklubb gir mange fordeler. De mest åpenbare er at det gir bedrifter mulighet til å kunne styre kampanjer

LES MER »

Kundetilfredshet og nullpunktsmåling

Hvorfor gjennomføre både kundetilfredshetsmåling og nullpunktsmåling? Virksomheter har som formål at de skal tilfredsstille kundenes ulike behov. Kunder har gjerne ulike forventninger til virksomheten som

LES MER »

Konsepttest

Hvorfor gjennomføre en konsepttest? En konsepttest tester hvordan en idé til et produkt eller tjeneste hadde blitt mottatt i markedet blant målgruppen imens det er

LES MER »

Abonner på vårt nyhetsbrev