Konsepttest - advicia

Konsepttest

Hvorfor gjennomføre en konsepttest?

En konsepttest tester hvordan en idé til et produkt eller tjeneste hadde blitt mottatt i markedet blant målgruppen imens det er i utviklingsfasen. Dette gir verdifull innsikt til bedriften for å vite hva som må forbedres eller endres. Det kan være vanskelig å vite om et konsept er bra eller dårlig, det er ofte lett å tenke at dette må jo målgruppen ville ha, mens så kan det vise seg at det er veldig lav interesse for produktet eller tjenesten. 

Det er kun 20% av nye produkter eller tjenester som lykkes i markedet. Det betyr ikke nødvendigvis at produktet/tjenesten er dårlig, men forbrukere er sammensatte og det å ta i bruk nye produkter/tjenester kan ofte oppleves som en barriere. I tillegg vet ofte ikke forbrukeren hva de har behov for. 

Å få kartlagt behovene til målgruppen med en konsepttest under innovasjonsfasen gjør at sannsynligheten for at ditt produkt eller tjeneste er blant 20 prosenten øker. Når vi gjennomfører en konsepttest benytter vi kvalitative og kvantitative undersøkelser. Dermed får din bedrift grundige tilbakemeldinger på hvordan idéen ville blitt mottatt i markedet og du har mulighet til å optimalisere konseptet.

Et annet viktig bruksområde for konsepttester er at bedrifter kan ha et ønske om å tiltrekke seg en spesifikk målgruppe, men trenger å avdekke hva den målgruppen kunne tenke seg. Da gjennomfører vi dybdeintervjuer med målgruppen for å finne fram til et konsept/idé som målgruppen ville vært interessert i. Deretter fastsettes hypoteser om konseptet og vi utarbeider og gjennomfører spørreundersøkelse på nett. Dette gir bedriften viktige innsikt til hvordan konseptet burde se ut, hvilke funksjoner det skal ha og hva målgruppen ville vært villig til å betale for konseptet. Dermed er det mye lettere for bedriften å jobbe videre med idéen og utvikle det i tråd med målgruppens interesser og behov.

Skal du utvikle et nytt konsept?

Kontakt oss og vi hjelper deg med å optimalisere konseptet ditt

meld deg på vårt nyhetsbrev

AKTUELT

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Endelig er dagen her, årets handledag, Black Friday. Mange forbrukere velger denne dagen å holde seg unna kaotiske butikker med kunder som hamstrer inn

LES MER »
Markedsføringsteam

Driverundersøkelse

Hvorfor skal man gjennomføre en driverundersøkelse? Er det lenge siden dere sjekket hva som er viktig for kundene deres? Kanskje dere skal lansere et nytt

LES MER »
Kolleger jobber sammen

Jobbengasjement

Hva påvirker jobbengasjement? Gjør du alt du kan for å sørge for at dine ansatte er engasjerte og får utnyttet sitt potensiale fult ut? Engasjerte

LES MER »