Intervju med vår statistikkekspert - advicia

Intervju med vår statistikkekspert

Allans tips og råd til ulike undersøkelser

Allan har bred erfaring innenfor kunde- og organisasjonsutvikling og har jobbet med markedsanalyser og interne undersøkelser siden 1996. Han er rett og slett en statistikkekspert.

I Advicia er Allans hovedområder lederevalueringer, medarbeidermålinger, kundeklubbanalyser og konsepttester. Han kan med andre ord bistå kunder med alt av kvalitative- og kvantitative undersøkelser innenfor de fleste områder. Vi har hvert fall fortsatt til gode å finne et område innenfor analyser og statistikk han ikke kan.

Hva er en lederevaluering?

«En lederevaluering har som formål å avdekke hvordan medarbeiderne i en virksomhet oppfatter sin nærmeste leder.»

Hvorfor skal man gjennomføre en lederevaluering?

«Denne typen evaluering gir virksomheter et stødig fundament for videreutvikling av sine ledere. Medarbeiderne er en bedrifts viktigste ressurs. Forskning tyder på at en av de største kildene til at medarbeiderne ønsker å flytte på seg er knyttet til deres nærmeste leder. Derfor er det helt essensielt at ledere vet hvilke områder de må forbedre for at medarbeiderne skal yte best mulig og trives i sin arbeidshverdag. Dette forandrer seg hele tiden, så en lederevaluering skal anses som en ferskvare.»

Hvilke problemer er det kundene ofte står ovenfor som du skal hjelpe de med å løse?

«Dette varierer veldig. Har kunden problemer med den interne kommunikasjonen eller la oss si at bedriften sliter med at mange ansatte slutter, ville jeg anbefalt lederevaluering eller en medarbeidermåling. Noen bedrifter har utviklet et nytt produkt, men lurer på hvem produktet passer best til, da er en konsepttest et naturlig startpunkt.»

Er disse problemene like på tvers av bransjer?

«Vi jobber jo både med virksomheter innen B2B og B2C, og det vil så klart være forskjellig hvilke problemer de virksomhetene står ovenfor. Ser vi derimot på bransjer så har bedrifter innenfor samme bransjer mer lignende problemer.»

Kan du fortelle kort om hvordan du bruker data og innsikt til videre strategisk arbeid for kundene?

«Vår rolle er å fasilitetere grunnlaget for endring, og dette bruker vi data og innsikt til. Men endringen skjer internt og ikke eksternt. Med andre ord så legger vi grunnlaget på plass for virksomheten, slik at de vet hva de skal gjøre for å gjennomføre endringer internt.»

Kundeklubbanalyser er noe kanskje ikke alle kjenner så godt til, kan du forklare hva det i hovedsak går ut på?

«Denne typen analyse går ut på å analysere kundedatabaser, kundetransaksjoner og handlemønstre for å avdekke ønsket eller uønsket adferd og gir viktige inputs til videre utvikling av CRM strategien. Dette kan for eksempel være et velkomstprogram for nye kunder eller et anti-churn program der vi ser at for mange kunder blir borte.»

Siste spørsmål. Har du en funfact om deg selv?

«Hmm, jeg er utdannet sommelier, det er jo litt artig.»

Trenger du hjelp med kvantitative eller kvalitative undersøkelser?

Kontakt Allan og han hjelper deg med å løse dine utfordringer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Mer fra Advicia

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål

LES MER »

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju

LES MER »

Kundeklubb

Fordeler med kundeklubb Å ha en solid kundeklubb gir mange fordeler. De mest åpenbare er at det gir bedrifter mulighet til å kunne styre kampanjer

LES MER »

Kundetilfredshet og nullpunktsmåling

Hvorfor gjennomføre både kundetilfredshetsmåling og nullpunktsmåling? Virksomheter har som formål at de skal tilfredsstille kundenes ulike behov. Kunder har gjerne ulike forventninger til virksomheten som

LES MER »