Intervju med vår strategiske rådgiver og planner - advicia

Intervju med vår strategiske rådgiver og planner

Anders deler råd og tips om markedsføring

Anders har jobbet i Advicia i snart 2 år. Han er utdannet siviløkonom fra BI. Har tidligere jobbet blant annet i Hyper som strategisk rådgiver og planner og vært byråleder i Dinamo. Han har med andre ord lang erfaring fra kommunikasjons- og reklamebransjen.

Hos oss har Anders hovedansvaret for kunder som trenger en hjelpende hånd for å få kontroll på sin markedsføring og er behjelpelig på alt innen markedsanalyser. Dette omfattet blant annet nullpunktmålinger, driveranalyser, konsepttester, kundetilfredshetsmålinger og omdømmemålinger.

I første møte med en ny kunde, hva er det første du spør etter eller prøver å få kartlagt?

«Jeg prøver å få en forståelse for hvorfor de tenker at de trenger mer kunnskap og innsikt og hva de ønsker å bruke det til.»

Hvilke problemer er det kundene ofte står ovenfor som du skal hjelpe de med å løse?

«Det er ofte et behov for å få oversikt og en bedre forståelse for hva deres kunder tenker og hvordan markedet er for øyeblikket. Ofte også et ønske om å finne ut hva som motiverer eller står i veien for at deres kunder skal få interesse eller få dekket sitt behov bedre.»

Vil du si at dette er noe som går igjen hos de fleste?

«Ja det vil jeg absolutt si. Vi opplever at mange bedrifter er opptatt av å se mer på bakenforliggende faktorer og innsikt om sitt marked og kundene der ute.»

Ser du noen nye trender i markedsføringen?

«Vi ser det som en trend at mange bedrifter ønsker å styrke seg som merkevare også mot fremtidige arbeidstakere. Det er i dag mange flere oppdrag innen merkebygging som arbeidsgiver eller «employer branding», enn for bare noen få år siden.»

Har måten å jobbe med markedsføring på endret seg siden du begynte å jobbe som strategisk rådgiver og planner?

«Ja på mange måter, men mye er også likt. Kompleksiteten og mulighetene for å drive markedsføring har økt. Samtidig ser vi at de strategiske behovene for å avdekke innsikt om kunder og målgrupper, på mange måter er minst like store som før. Mye data og KPI-er som styres basert på data blir over tid vanskelige å forholde seg til. Det krever at man tar et skritt tilbake og vurderer om man er på rett vei, minst like ofte som før.»

Kan du fortelle kort om hvordan du bruker data og innsikt til videre strategisk arbeid for kundene?

«Vi er opptatt av å levere analyser og råd som er tettere på det våre kunder ønsker å oppnå eller har som formål med det analysearbeidet vi utfører. Vårt mål er at de resultatene og rådene vi gir, skal kunne brukes direkte inn i videre arbeid med planer og tiltak for markedsføring, forretningsutvikling eller salg.»

Hvis du skulle beskrevet en vanlig arbeidsprosess fra start til slutt i korte trekk, hva ville du sagt da?

«Helt enkelt så ville jeg sagt som følger: Starter med et briefmøte der vi diskuterer formål, målsetninger, målgrupper og får nødvendig bakgrunnsinfo. Vi utarbeider en debrief der vi definerer mål, formål, målgrupper, metode og skisserer det vi ønsker å kartlegge inkludert et budsjett. Deretter utarbeider vi et forslag til intervjuguide eller spørreskjema som godkjennes i samarbeid med kunde. Så starter prosessen med å samle data og innsikt. Når datainnsamlingen er avsluttet utarbeider vi en rapport med pedagogisk oppsett av resultatene og der vi fremhever viktige funn og oppsummerer. Presenteres i et arbeidsmøte der vi også avklarer eventuelle behov for videre rådgivning rundt betydning av funnene.»

Om du skulle gitt tre tips til en bedrift som synes markedsføring kan være utfordrende, hva ville det vært?

«1. Tenk over hva som gjør at du synes det er utfordrende. Ofte handler det om å ta et skritt tilbake og tenke enda mer som en av dine kunder. 2. Vurder om dere har nok kunnskap om hva som er kundenes behov og hva som er viktig for dem. 3. Ikke iverksett endringer uten at dere har et klart svar på hvorfor dette gjør en bedre jobb for å dekke kundens behov.»

Siste spørsmål. Hva er de største fallgruvene en bedrift kan gå i når det kommer til markedsføring? Har du noen tips til hvordan kan man unngå de?

«Å bli for introvert og ikke ha et eksternt perspektiv på hvordan man fremstår i markedet er noe som jeg har opplevd hos mange bedrifter. Det blir ofte for mye fokus på salg og litt kortsiktige resultater og ikke tilstrekkelig bruk av ressurser for å skaffe seg kunnskap om hvordan markedet og kundene egentlig opplever deg som bedrift.

Tips for å unngå det er å ha ansatte som har ansvar og kompetanse til å holde det eksterne perspektivet levende og oppdatert.»

Synes du markedsføring er utfordrende?

Kontakt Anders og han hjelper deg med å løse dine utfordringer

meld deg på vårt nyhetsbrev

AKTUELT

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Endelig er dagen her, årets handledag, Black Friday. Mange forbrukere velger denne dagen å holde seg unna kaotiske butikker med kunder som hamstrer inn

LES MER »
Markedsføringsteam

Driverundersøkelse

Hvorfor skal man gjennomføre en driverundersøkelse? Er det lenge siden dere sjekket hva som er viktig for kundene deres? Kanskje dere skal lansere et nytt

LES MER »
Kolleger jobber sammen

Jobbengasjement

Hva påvirker jobbengasjement? Gjør du alt du kan for å sørge for at dine ansatte er engasjerte og får utnyttet sitt potensiale fult ut? Engasjerte

LES MER »