advicia

Hvordan vi gjør det

Riktige spørsmål gir deg riktige svar

Vi jobber for å finne den rette undersøkelsen for deg. Dette gjør vi ved å vite hvem du skal spørre, hva du skal spørre om og hvordan du skal følge opp resultatene.

Hvem

For å gjennomføre en vellykket spørreundersøkelse er det viktig å finne rett målgruppe for din undersøkelse. De som svarer må ha riktige forutsetninger for å svare. Advicia har lang erfaring med kartlegging av målgrupper, og hjelper deg med å lykkes.

Hva

For å få gode svar, er det viktig med gode spørsmål. Ved å bruke enkle, faglige funderte spørsmål kan du lette informasjons-innsamlingen. Vi vet hvordan du skal stille gode spørsmål, og hva du skal spørre om for å belyse de viktigste områdene.

Hvordan

Vi ønsker ikke bare å gjennomføre en spørreundersøkelse for å gi deg de svarene du trenger. Hvordan du kan følge opp resultatene er like viktig som de svarene du får. I våre rapporter får du praktiske tiltak til hvordan du kan bedre din virksomhet

Du har mulighet til å påvirke i alle ledd

Når vi utvikler spørreundersøkelser gjør vi dette i flere faser. Et prosjekt kan gå gjennom en eller alle fasene, men det som er betyr mest for oss er at du skal ha mulighet til å påvirke prosessen. Dine meninger, ønsker og innspill er alltid høyt verdsatt.

Vi utvikler en prosjektplan for deg, med fokus på fremdrift, tids- og kostnadsbruk og kommunikasjon. Basert på den informasjonen du gir oss, og det behovet du har skreddersyr vi en undersøkelse du blir fornøyd med.

Design av undersøkelsen betyr mye for hvordan prosessen fungerer. Vi ønsker å finne de svarene du lurer på – men også de svarene du ikke visste at du trengte. Ved å jobbe sammen i denne fasen stiller vi konkrete, korrekte spørsmål som fanger opp sentrale problemstillinger.

Hvordan du kommuniserer en undersøkelse er viktig for å sikre flest mulig svar. Det må være kommunisert klart og tydelig hvem som er avsender og hva formålet med undersøkelsen er. Vi samler inn dine svar, og sørger for kommunikasjon av undersøkelsen internt og eksternt.

Vi bruker avansert statistikk for å analysere svarene. Med et vidt spekter av verktøy (SPSS, Dapresy, Excel og Powerpoint) utarbeider vi praktiske rapporter til din virksomhet. Brukervennlighet er i fokus, slik at du får en god oversikt over hvorfor vi gjør som vi gjør.

Vi kan lage én rapport eller flere – alt ut i fra ditt ønskede rapporteringsnivå. Rapportene skal være enkle å forstå og bruke for alle i virksomheten, men ha en solid forankring i statistikk. Vi peker ut styrker og svakheter og identifiserer tiltak for å bedre resultatene.

Vår prosess tar deg fra A til Å uten problemer

Våre analyser støtter våre konklusjoner

Hva er det egentlig som fører til medarbeidertilfredshet? Hvor mange av dine kunder anbefaler bedriften videre? Oppnår dine ledere de resultatene som er nødvendig? Ved å bruke relevante analyser gir vi deg konkrete konklusjoner på de spørsmålene du lurer på. Du får en faglig begrunnelse for hvorfor forholdene i din virksomhet er som de er – og hva du kan gjøre for å endre dette.

Strukturanalyser er et viktig verktøy for å avdekke om det er noen underliggende mønstre i datamaterialet. Vi bruker aktivt strukturanalyser for å forenkle informasjonsbehandlingen og for å gi deg en oversikt over de viktigste sammenhengene i datamaterialet ditt. Strukturanalyser gir deg verdifull innsikt i din virksomhet.

Vi bruker ulike teknikker for å analysere årsaker til atferd. Ved å bruke driveranalyser identifiserer vi områdene som fører til blant annet medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet eller lederes prestasjoner. Ved å avdekke drivere er det mulig å peke på forbedringpotensiale og tiltak som skal til for å bedre resultatene.

– eller netto promotør score – er et mål designet for å identifisere antallet fornøyde og misfornøyde kunder eller ansatte med din virksomhet. Vi bruker NPS i arbeidet med å kartlegge dine forhold. Vi mener det er et viktig og oversiktlig mål, som gir deg relevant nøkkelinformasjon om dine interessenter.

Vil du vite mer?

Et utvalg av våre kunder

 • Nasjonalbiblioteket
 • SG Finans
 • Meny
 • USBL
 • Zenitel
 • Steria
 • Cisco

Et utvalg av våre verktøy

 • QuestBack
 • Netigate
 • Norstat
 • Cint
 • SPSS
 • R og R-studio
 • Microsoft Office

Advicia