advicia

Hva vi gjør

Trenger du informasjon? Ved å rette spørreundersøkelser mot utvalgte målgrupper kan du effektivt samle inn tanker, meninger og holdninger. Nøkkelen til en god undersøkelse er den rette kunnskapen. Vi vet hvordan du skal finne din målgruppe, hvilke spørsmål du skal stille og hvor du kan lete etter sammenhenger. Våre tjenester inkluderer design, analyse og rapportering av spørreundersøkelser, og vi jobber sammen med deg for å gi deg den innsikten du er ute etter. Vi samarbeider med blant annet QuestBack og andre aktører for å lette informasjonsinnsamlingen, og bruker statistiske analyser for å jobbe gjennom ditt behov for informasjon. Du får skreddersydde undersøkelser, som hjelper deg med å bli bedre

Kompetanse
Digital data

For å bli kjent med dine kunder er det viktig å vite hva de ønsker fra deg, hva deres behov er og hvor tilfredse de er med det du gjør for dem. Ved å gjennomføre kundeundersøkelser kan du kartlegge både behov og tilfredshet dine kunder har med dine tjenester. Vi leverer design og analyse av kundeundersøkelser, som enkelt gir deg de nøkkelsvarene du trenger.

Markedsundersøkelser er et nyttig verktøy for å kartlegge og forstå dynamikken i markedet du opererer i. Vi samarbeider med datainnsamlerne Cint og Norstat, som gir oss tilgang til utallige meninger og holdninger. Ved å velge oss til å gjennomføre din markedskartlegging får du tilgang til og analyse av viktige markedsdata, som kan støtte deg i ditt daglige arbeid.

En medarbeiderundersøkelse kan hjelpe deg med å ta tempen på arbeidsmiljøet, og sender et signal om at virksomheten ser sine ansatte. Medarbeidertilfredshet er forbundet med effektivitet på arbeidsplassen. Vi har lang erfaring med gjennomføring av medarbeidermålinger, og bistår som en uavhengig tredjepart ved analyse og rapportering av resultatene.

Lederes egenskaper og kompetanse spiller en stadig større rolle for å utvikle medarbeideres evner og kunnskap. Når du gjennomfører en lederundersøkelse kan du kartlegge lederens prestasjoner og legge til rette for god samhandling på arbeidsplassen. Advicia leverer flere typer lederundersøkelser og samarbeider med dr.philos Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI for faglige utviklede spørsmål og analyser.

Ofte foreligger det et behov for sammensatt informasjon. Integrerte målinger innebærer å sette informasjonsinnsamlingen i system, og gjennomføre sammensatte undersøkelser for å få rett informasjon til rett tid. På den måten kan du uten problemer få den informasjonen du trenger om dine kunder, dine ansatte og dine ledere. Vi kan levere en skreddersydd prosess, der vi utvikler en undersøkelsessyklus for deg.

Du har alltid oversikt over prosjektutviklingen

Vi utvikler en prosjektplan med fokus på tid, fremdrift, kommunikasjon og rapportering. Slik får du en helhetlig oversikt over dine undersøkelser, og den prosessen vi bistår deg med. Vi øker nytteverdiene ved din måling ved å skreddersy etter dine behov, stille faglig funderte spørsmål og bidrar med anbefalinger for veien videre.

Vil du vite mer?

Et utvalg av våre kunder

 • Nasjonalbiblioteket
 • SG Finans
 • Meny
 • USBL
 • Zenitel
 • Steria
 • Cisco

Et utvalg av våre verktøy

 • QuestBack
 • Netigate
 • Norstat
 • Cint
 • SPSS
 • R og R-studio
 • Microsoft Office

Advicia