Dybdeintervju - advicia

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju

Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju er å få informantens perspektiver på et bestemt fenomen eller situasjon. Dybdeintervjuer kan sammenlignes med fokusgrupper. Den eneste forskjellen er at dybdeintervjuer er én-til-én, mens fokusgrupper skjer i grupper. Dybdeintervjuer passer spesielt godt i situasjoner hvor man allerede vet mye, men man har et behov for å trenge dypere ned i materien på en del tema der man ikke helt har forstått sammenhengene.

 

Dybdeintervjuer er svært nyttige dersom vi ønsker dypere innsikt og mer detaljert informasjon om personens tanker og holdninger eller når vi ønsker å forske på nye problemstillinger i dybden. Målet med en slik form for intervju er at respondenten skal snakke fritt om det aktuelle temaet. Dette er en fin måte for intervjuer å grave dypere omkring holdningene til respondenten uten at personen blir forstyrret eller påvirket av andres meninger og tilstedeværelse. Ved å kun ha to personer til stede er det enklere å skape en tryggere atmosfære hvor respondenten åpner seg og gir ærlige svar.

 

Istedenfor å benytte et spørreskjema, baserer dybdeintervjuene seg på en intervjuguide som er utarbeidet på forhånd. Det er greit at man har minst mulig å huske på slik at man klarer å følge med på hva informanten sier og komme med gode oppfølgingsspørsmål underveis.

 

Dybdeintervjuer er starten på et innsiktsløp for å skaffe mer informasjon og få dypere innsikt om en problemstilling i forkant av en kvantitativ undersøkelse. Vi i Advicia gjennomfører dybdeintervjuer nettopp fordi det er et oppspill for å gjøre en bedre kvantitativ undersøkelse. Vi gjennomfører dybdeintervjuer ved blant annet konsepttester og omdømmemålinger.

Lyst til å vite mer om hvordan du kan bruke dybdeintervju?

Kontakt oss og vi hjelper deg gjerne

Abonner på vårt nyhetsbrev

Mer fra Advicia

Andrea

Intervju med Andrea

Hils på Andrea – vår markedsanalytiker Andrea har utdanning innenfor markedsføring og merkevareledelse med fordypning i digital markedsføring. Hos oss jobber Andrea som markedsanalytiker og sørger

LES MER »

Employer branding

Hvorfor er employer branding så viktig? Rekruttering av nye ansatte er en kostbar prosess, det samme er det å miste ansatte. Hva kan arbeidsgiver gjøre

LES MER »
Prosjektleder Julie

Vår prosjektleder – Julie

Bli bedre kjent med vår prosjektleder Julie er vår prosjektleder og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NMBU og mastergrad i International Business

LES MER »

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål

LES MER »

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju

LES MER »