BDO velger Advicia - advicia

BDO velger Advicia

Våren 2021 gjennomførte Advicia lederevaluering for BDO for å kartlegge hvordan medarbeiderne oppfattet lederskapet til sin nærmeste leder. Dette for å videre kunne identifisere konkrete tiltak lederne i selskapet kunne jobbe med for å tilrettelegge arbeidshverdagen for sine medarbeidere og skape en mer effektiv arbeidsplass.

Lederevalueringen ble godt mottatt av medarbeiderne og det førte til et stort engasjement i selskapet. Fordelen med en lederevaluering gjennomført av Advicia er at virksomheten får en virksomhetsrapport med en overordnet evaluering av alle lederne i virksomheten. I tillegg får hver enkelt leder en egen rapport med oversikt over hvordan den enkelte lederen har gjort det på evalueringen. Dette gjør at selskapet får oversikt over hvilke overordnede tiltak som burde iverksettes samtidig som hver enkelt leder får innsikt i hvilke områder han/hun kan forbedre for å bistå sine medarbeidere mer effektivt og styrke sitt lederskap.

Interessert i å lære mer om BDO?

Trykk deg videre, å få et innblikk i hvordan BDO arbeider og deres tjenester.

Mer fra Advicia

Sopra Steria

Internkommunikasjonsundersøkelse med Sopra Steria For å kartlegge medarbeideres tilfredshet med den interne kommunikasjonen i selskapet, valgte Sopra Steria Advicia som bistandspartner for tilrettelegging av spørsmål

LES MER »

Dybdeintervju

En liten innføring i dybdeintervju Dybdeintervjuer er en kvalitativ datainnsamlingsmetode. Intervjuene går ut på å intervjue én person om gangen. Formålet med et slikt intervju

LES MER »

Kundeklubb

Fordeler med kundeklubb Å ha en solid kundeklubb gir mange fordeler. De mest åpenbare er at det gir bedrifter mulighet til å kunne styre kampanjer

LES MER »

Kundetilfredshet og nullpunktsmåling

Hvorfor gjennomføre både kundetilfredshetsmåling og nullpunktsmåling? Virksomheter har som formål at de skal tilfredsstille kundenes ulike behov. Kunder har gjerne ulike forventninger til virksomheten som

LES MER »

Abonner på vårt nyhetsbrev