Analysene som teller

våre produkter

Vi skreddersyr våre undersøkelser og analyser etter ditt behov slik at du får mest mulig ut av våre tjenester. 

Kundemålinger

Organisasjonsmålinger

Tilfredshetsmålinger

Lederevalueringer

Vi har lang erfaring med å utarbeide tilfredshetsmålinger og vil tilpasse spørreskjema til vår oppdragsgivers behov, kundesammensetning, produkter og tjenester. Vi har bred kompetanse innenfor mange bransjer og bruker denne innsikten i hele prosessen med å utarbeide forslag til hvilken retning dere bør velge videre eller hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå de målene dere har satt dere.

Lederes egenskaper og kompetanse spiller en stadig større rolle for å utvikle medarbeideres evner og kunnskap. Når du gjennomfører en lederundersøkelse kan du kartlegge lederens prestasjoner og legge til rette for god samhandling på arbeidsplassen. Advicia leverer flere typer lederundersøkelser og samarbeider med dr.philos Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI for faglige utviklede spørsmål og analyser.

Hver kunde teller®

Medarbeidermålinger

«Nå vet vi hvor stor andel av kundene våre som er misfornøyde, men hvordan skal vi vite hvem han eller hun er?»

I navnet Hver Kunde Teller ligger det et klart uttrykk for filosofien bak denne type målinger. Dette er ikke og skal ikke være en «standard kundetilfredshetmåling». Det er et uttrykk for hvordan man skal jobbe med hele kundeopplevelen og forteller noe om ambisjonsnivået som vi har på vegne av hver eneste kunde/medlem.

Bakgrunnen for at vi startet opp prosjektet var å tilby kunder en helhetlig plan for hvordan de kan oppnå bedre resultater hos kundene og på ulike nasjonale målinger. Er det generell misnøye blant kundene eller har de for eksempel en omdømmeutfordring, eller ligger det andre forklaringer til grunn? Dette er spørsmål som Hver Kunde Teller tar høyde for å gi svar på. Målsettingen med prosjektet er at alle kundene på sikt skal kartlegges og potensielt kontaktes ved behov.

 

 

En medarbeiderundersøkelse kan hjelpe deg med å ta tempen på arbeidsmiljøet, og sender et signal om at virksomheten ser sine ansatte. Medarbeidertilfredshet er forbundet med effektivitet på arbeidsplassen. Vi har lang erfaring med gjennomføring av medarbeidermålinger, og bistår som en uavhengig tredjepart ved analyse og rapportering av resultatene.

Andre produkter vi tilbyr:

  • Omdømme- og profilmålinger
  • Konsepttester
  • Effektmålinger
  • Segmenteringsanalyser

Vil du vite mer?